Projekty

Civilizace hra

vznik 2014, vedoucí a zakladatel projektu

Civilizace je nezisková týmová šifrovací hra, kterou každoročně s týmem dobrovolníků pořádáme v Praze a blízkém okolí. Jedná se o postupovou hru, ve které týmy plní různé úkoly, řeší šifry a snaží se dojít do cíle (popř. co nejblíže k cíli).

Jako vedoucí projektu se spolu s ostatními starám o plánování akce, komunikaci s příslušnými úřady, bezproblémový průběh akce, finance a další.

K chodu akce přispívám také technickým zázemím:

  • webová aplikace včetně online herního systému pro monitorování průběhu hry
  • grafické podklady pro akci, zpracování šifer a herních úkolů včetně jejich řešení, příprava materiálů pro tisk
  • vymýšlení a testování herních šifer a úkolů
  • foto a video dokumentace akce

Civilizace hra
Civilizace hra
Civilizace hra
Civilizace hra
www.civilizacehra.cz

Show Me Round

vznik 2015, nedokončený projekt

Show Me Round byl studentský projekt v rámci MFF UK, jehož cílem byla turistická platforma sloužící jako offline průvodce městy (mapa, místa zájmu, doprava, restaurace a další) s možností využití nabízených tras pro výlety.

Platforma se skládá z webového portálu (vytvoření účtu, správa dat a balíčků, plánování), mobilní aplikace (offline průvodce městy) a prezentéru (miniaplikace pro vytváření fotoknih nebo fotoalb s využitím dat z mobilní aplikace – fotografie, GPS souřadnice, časová razítka).

Po návratu domů aplikace umožní vytvoření fotoalba nebo fotoknihy včetně zálohování fotografií na cloud.

Má úloha na tomto projektu byla navrhnout a pomoci implementovat grafický interface včetně průvodních textů pro webovou i mobilní část platformy.

Pilotní nedokončená verze aplikace s omezenými testovacími daty byla obhájema na jaře 2016 a poté byl projekt pozastaven z časových a finančních důvodů.

Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra
Show Me Round hra

Bakalářská práce

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obhájena 2014
Bakalářská práce

Práce se zabývá zarovnáním manuálně pořízených digitálních fotografií pro účely HDR zpracování. Zaměřuje se na dostupné metody, popisuje jejich nedostatky a prezentuje algoritmus schopný detekovat globální translaci, rotaci a změnu měřítka v rámci dvojic vstupních fotografií.

Podstatou algoritmu je vyhledávání vhodných klíčových bodů v jednotlivých fotografiích, jejich vážené párování a následný výpočet transformace.

V rámci obhajoby bakalářské práce bylo třeba vyrobit prezentační plakát velikosti A2 nebo A1. Tento plakát stručně popisuje algoritmus a očekávané výsledky. Jeho plnou verzi si můžete stáhnout zde.

is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/147359

Autodesk 3ds Max

3D modelování

Již od střední školy je 3D modelování mým velkým koníčkem, ale komerčně jsem se tomuto odvětví nikdy nevěnoval. Následující renderované scény vznikly zčásti za pomocí různých tutoriálů a využití volných 3D modelů. Interiér kolejního pokoje je skutečný a byl vytvořen podle koleje Kajetánka.

Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max